• Slovensky
 • English
 • Русский
 • Magyarul
 • Česky

História

 • 1998 - Vznik spoločnosti REGADA, s.r.o.
 • 2000 - Transformácia obchodnej spoločnosti na spoločnosť obchodno-výrobnú
 • 2001 - Založenie dcérskej spoločnosti REGADA Polska
 • 2003 - Firma sa stala držiteľom certifikátu kvality podľa normy EN ISO 9001 : 2008
  v oblasti "Vývoj a výroba automatizačnej techniky a kalolisov
 • 2004 - Založenie dcérskej spoločnosti REGADA Česká
 • 2006 - Prevzatie výroby regulátorov tlaku plynu
 • Firma sa stala držiteľom certifikátu environmentálneho riadenia podľa normy
  EN ISO 14001 : 2004 v oblasti "Vývoj a výroba automatizačnej techniky a kalolisov"

Činnosť firmy

Predmetom činnosti je výroba a predaj elektrických servopohonov s priemyselnými armatúrami, elektromagnetických ventilov, pneumatických prvkov a regulátorov tlaku plynu. V rámci kooperačných prác ponúkame výrobu dielcov podľa výkresovej dokumentácie zákazníka.

Ing. Peter Šiovič, PhD.
konateľ spoločnosti  

O nás

Od roku 2004 naše snahy smerovali k presadeniu sa na nových trhoch. Stavili sme na potenciál našich zamestnancov, našich výrobkov a výsledky pomaly prichádzajú.
Rok 2006 bol v doterajšej histórii rekordným rokom. Posilnili sme si pozíciu na trhoch Ruska a Česka. Podarilo sa nám zvýšiť export do krajín Európskej únie a upevnili sme si partnerstvá s firmami, pre ktoré v kooperácii vyrábame dielce a podzostavy. V novembri 2006 sme od firmy ZPA KŘIŽÍK v konkurze prevzali vývoj a výrobu regulátorov tlaku plynu, a rozšírili tak náš výrobný sortiment.
Rok 2007 znamená pre spoločnosť REGADA s.r.o., zavŕšenie prvého desaťročia svojej existencie. Na slovenskom trhu sme v oblasti regulačnej a automatizačnej techniky jedinou výrobnou spoločnosťou svojho druhu.

Silné stránky REGADA

 • kvalita
 • výhodná cena
 • krátka dodacia lehota
 • flexibilita
 • kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti
 • produktívne technológie

Kvalita produkcie a služieb je proces, ktorý sa neustále zdokonaľuje. Zamestnanci majú požadovanú kvalifikáciu, ktorú im spoločnosť  REGADA zabezpečuje podľa skutočných a predpokladaný potrieb.

 

 

20 ROKOV S VAMI

Rok 2018 sa niesol v znamení osláv 20. výročia založenia spoločnosti REGADA.