• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky
03.12.2020

Servopohony REGADA už aj do -60 °C

Servopohony pre arktické klimatické podmienky

V roku 2020 spoločnosť REGADA, s.r.o. začala inovovať elektrické servopohony určené pre tvrdé arktické klimatické podmienky a to pre teploty dosahujúce až -60 °C. Medzi prvé inovované servopohony patria základné servopohony STANDARD určené pre prevádzky „otvor - zatvor“, trieda servopohonov A a tiež pre „polohovanie“ - trieda B. Koncom roka k nim pribudla aj skupina REMATIC, určená pre „reguláciu“, t.j. trieda servopohonov C.

Servopohony s teplotným rozsahom od -60 °C do +40 (+60) °C majú uplatnenie v severných krajinách, hlavne v Rusku, a to vo všetkých oblastiach priemyslu a energetiky. Všetky servopohony prešli náročnými skúškami pre extrémne nízke teploty a niektoré z nich už boli nasadené aj v reálnom prostredí v Rusku.

Bližšie informácie sú uvedené v jednotlivých katalógových listoch a montážnych návodoch.